Complaints and whistleblower procedure

EJOT staat open voor zogenaamde ‘klokkenluiders’ en handelt in overeenstemming met de Klokkenluiders-richtlijn / Whistleblower Directive van de Europese Unie (EU-richtlijn 2019/1937 van 26.11.2019 voor de bescherming van personen die schendingen van het Unierecht / de Union Law melden) en de Duitse Wet op de Bescherming van Klokkenluiders (Hinweisgeberschutzgesetz - HinSchG).

EJOT verbindt zich er ook toe om de mensenrechten en het milieu te respecteren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen toeleverings- en waardeketen.

De centrale contactpersoon bij EJOT voor opmerkingen en klachten met betrekking tot het bovenstaande is Winfried Schwarz, tevens Chief Compliance Officer en mensenrechtenvertegenwoordiger van EJOT. Hij is zelfstandig advocaat en niet gebonden aan de instructies van de directie van EJOT. Hij rapporteert rechtstreeks aan de managing partner van de EJOT Groep.
De heer Schwarz is telefonisch bereikbaar op +49 163 5290860 en per e-mail op compliance@ejot.com. Dit e-mailadres is enkel toegewezen aan de heer Schwarz en kan niet door derden worden ingezien.
Als u anoniem wilt blijven voor de heer Schwarz, kunt u hem anoniem schrijven op het bovenstaande e-mailadres of per post op het adres hieronder :

Privé / Vertrouwelijk
De heer Winfried Schwarz
EJOT Holding GmbH & Co. KG
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg

Dit is het interne meldpunt conform artikel 12 HinSchG, dat wordt bezet door een externe persoon. Klokkenluiders kunnen ook contact opnemen met een extern meldpunt, bijvoorbeeld het Duitse Federale Bureau voor Justitie (artikel 19 HinSchG) of het Duitse Federale Kartelbureau (artikel 22 HinSchG).

Het is mogelijk om schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen, andere schendingen van de wet en schendingen van het interne reglement van EJOT te melden, evenals enkel een vermoeden van mogelijke schendingen en/of risico 's.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure – meer bepaald voor de verdere afhandeling na ontvangst van uw klacht – verwijzen wij u naar het EJOT reglement rond de klachtenprocedure met betrekking tot de Duitse wet op de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG / Wet op de Plichten omtrent de Zorg voor de Toeleveringsketen).

EJOT Complaints Procedure Rules