De visie en missie van EJOT

De EJOT-visie
Kwaliteit verbindt

Uit elk land in Europa ontvangen we telefoontjes van klanten die naar onze knowhow en producten vragen. Aan de hand van partnerships en allianties zijn we mondiaal aanwezig.
Onze medewerkers realiseren zich dat EJOT een van de beste plaatsen is om te werken.
Wanneer iemand de vraag stelt "Wie de beste is en wie het meest bekend is in onze branche", zegt de overgrote meerderheid: ‘EJOT’. Immers, klantproblemen omzetten in oplossingen, dat is wat we het beste kunnen.


De EJOT-missie

Dit zijn wij

EJOT is meer dan alleen het bedrijfsnaam, -pand of onze plaats van tewerkstelling. Met onze manier van denken en handelen hebben wij van EJOT gemaakt wat het vandaag is. Daarbij maakt ieder van ons deel uit van het geheel en draagt het met zijn of haar persoonlijkheid, sterke punten en competenties bij. Elke dag opnieuw, met meer dan 3000 collega's wereldwijd.


Klanten en partnerschap

Wij begrijpen en voldoen aan de eisen van onze klanten. Klanttevredenheid is onze opgave. We richten ons op partnerschappen en het gezamenlijk creëren van de toekomst. Onze kracht is het opsporen van problemen bij onze klanten, het uitwerken van oplossingen en het ontwikkelen van producten op basis daarvan.


Mensen en teamwork

Met professionele competentie en persoonlijke verantwoordelijkheid creëren we de voorwaarde voor internationaal succes binnen ons team. We leren van elkaar. Energie komt van de kracht en de creativiteit van onze mensen.


Prestaties en succes

Onze kracht is ons succes. Succes leidt tot winstgevendheid die boven het gemiddelde ligt voor de sector. We verhogen onze investeringsmogelijkheden en bieden voldoende rendement op het geïnvesteerde kapitaal.


Verantwoordelijkheid en leiderschap

Wij handelen op een toekomstgerichte manier. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door sociale competentie en geloofwaardigheid. We verbeteren onszelf verder volgens de  internationale normen. Open communicatie en wederzijds vertrouwen kenmerken onze samenwerking. Groei vereist leiderschap. Dit omvat een agressieve, gedurfde en optimistische planning van doelstellingen met uitdagende doelstellingen. We hebben lokale verantwoordelijkheid nodig en ondersteunen gedecentraliseerde besluitvorming. Het lokale management aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele winst en verlies.


Gerichte organisatie

We leven voor gemeenschappelijke doelen. Wij zijn een flexibele en veelzijdige organisatie. We denken en handelen op een procesgerichte manier. Onze organisatievorm houdt rekening met de zeer belangrijke rol van projecten. We maken bewust gebruik van de kansen die de moderne informatietechnologie biedt.


Technologisch leiderschap en de toekomst

Wij zijn een winstgevend, onafhankelijk bedrijf en staan open voor partnerschappen. Wij zijn een internationale marktleider voor innovatieve bevestigingssystemen in gerichte marktsegmenten. Beginnend met onze klantspecifieke problemen, ontwikkelen we de knowhow voor bevestigingsoplossingen. We gebruiken onze specifieke kennis om nieuwe toepassingsgebieden te ontdekken. Onze innovatieve producten vormen de basis voor het vertrouwen van onze klanten.


Veiligheid en kwaliteit

Wij produceren en leveren producten van hoge kwaliteit dankzij onze internationale partnerschappen. We meten onze prestaties voortdurend en zorgen daarom voor voortdurende verbetering. We houden vast aan totale kwaliteit.


Innovatie en doelbepaling

Om onze taken uit te voeren, investeren we in de opleiding van onze medewerkers, in onderzoek en ontwikkeling en in onze apparatuur en machines. Onze medewerkers hebben inspraak bij het formuleren van de bedrijfsdoelstellingen om de doelstellingen van zowel het bedrijf als het personeel te bereiken. Daarbij richten we ons op onze klanten als onderdeel van ons dagelijks werk. Dit is de basis die ons in staat stelt bovengemiddelde rendementen te behalen.


Samenleving en het milieu

Wij dragen verantwoordelijkheid binnen de samenleving en stellen normen met betrekking tot de bescherming van het milieu en de energiebronnen. We steunen een open dialoog met alle sociale, politieke en wetenschappelijke instellingen. Onze communicatie schept geloofwaardigheid en vertrouwen.


Continue verbetering en innovatie

We vermijden verspilling in onze bedrijfsprocessen door de principes van lean production toe te passen (just in time). Onze EJOTOP-organisatie begeleidt en ondersteunt dit proces. Naast continue verbeteringen maken we ook gebruik van de mogelijkheid van innovatie. We geven onze medewerkers de kans om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen om zo een langdurig lid van de EJOT-familie te zijn.
Vision_druckf_hig.jpg