Duurzaam bouwen

 EPD's voor EJOT-producten

Wat zijn EPD’s?

Een milieuproductverklaring of environmental product declaration (EPD) is een milieuverklaring van het type III. Het biedt kwantificeerbare en milieugerelateerde informatie over de biografie van een product of dienst, om een vergelijking mogelijk te maken tussen producten en diensten met dezelfde functie. Een EPD is gebaseerd op onafhankelijk gecontroleerde gegevens van milieuaudits, levenscyclusinventarisanalyse of informatiemodules in overeenstemming met de reeks normen ISO 14040.


Waarom hebben we EPD's nodig?

Milieuproductverklaringen vormen de gegevensbasis voor de ecologische bouwbeoordeling volgens DIN EN 15978 (duurzaamheid van gebouwen - beoordeling van milieugerelateerde kwaliteit van gebouwen - berekeningsmethode).
Milieuproductverklaringen zijn gebaseerd op internationale normen (ISO 14025, ISO 14040 ff) en op de Europese DIN EN 15804 en zijn daarom internationaal overeengekomen. Ze zijn geschikt als bewijs voor milieueisen bij openbare aanbestedingen. Milieuproductverklaringen bieden de relevante gegevensbasis om de milieu-eigenschappen van een product in marketing of verkoop te tonen.


Uw voordeel

EJOT is de eerste fabrikant van bevestigingsmaterialen die deze milieuverklaring van type III voor zijn volledige assortiment kan verifiëren. Op zowel het gebied van platte daken, geventileerde gevels en ETICS bestaan deze product-EPD's al enige tijd. Op het gebied van industriële metaalbouw en het assortiment van staal-, roestvrij staal- en bimetaalschroeven is EJOT de voorloper geweest.
Voor de eerste keer biedt het u de mogelijkheid om door middel van die milieuaudit een systematische en gestandaardiseerde gegevensbasis te verstrekken voor de beoordeling van uw gebouw. Het is opgebouwd uit een modulair systeem uit de verklaringen van de afzonderlijke bouwproducten en de daaropvolgende ecologische beoordelingen. De levenscyclusanalyse houdt rekening met zowel de hele levensduur van het gebouw, de sloop, de gebruiksfase als de deconstructie en verwijdering. Het kan de bijdrage van de verschillende bouwproducten aan de energie-efficiëntie of aan verdere aspecten van duurzaam gebouwbeheer aantonen. 
EPD-Logo