Toegewijd aan het heden en de toekomst

Milieubescherming en duurzaam gebruik van bronnen behoren tot de belangrijkste toekomstige projecten. De term 'duurzaamheid' stamt uit de bosbouwsector en beschrijft dat de hoeveelheid hout die wordt verwijderd, opnieuw moet kunnen groeien. Tegenwoordig wordt de term veelvuldig gebruikt en worden economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid als één geheel beschouwd.

Succes op lange termijn is alleen mogelijk in een gezonde omgeving en maatschappij. Continue verbetering van de productieprocessen is zowel een economisch als een ecologisch belangrijk feit. Korte transportroutes, innovatieve productieprocessen en energiezuinige renovaties van onze gebouwen zijn slechts enkele voorbeelden van economische aspecten met directe gevolgen voor het milieu. Zowel bij productontwikkeling als bij productieprocessen proberen we schadelijke milieueffecten klein te houden en de milieubescherming voortdurend te verbeteren.
Development-CO2e-emissions-of-the-Group
* Analysis has been updated with direct emission factors
 
Sustainable-Development-Goals
Source: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Date retrieved: 06.07.22

EJOT kwaliteits- en duurzaamheidsbeleid

Share of the scope

Contactpersoon

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group